พังงา

จังหวัดพังงา

8 อำเภอ 32 ตำบล

1.อำเภอเมืองพังงา

2.อำเภอเกาะยาว

3.อำเภอกะปง

4.อำเภอตะกั่วทุ่ง

5.อำเภอตะกั่วป่า

6.อำเภอคุระบุรี

7.อำเภอทับปุด

8.อำเภอท้ายเหมือง

Product

Routes

Training

Education