ผลิตภัณฑ์เต้าส้อตวงรัตน์

พัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีขนาดเหมาะสม น่าสนใจ และสะดวกต่อการนำไปรับประทาน
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
นางตวงรัตน์ คธิทร์รัตน์
081-797-1451

พัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีขนาดเหมาะสม น่าสนใจ และสะดวกต่อการนำไปรับประทาน

     ขนมเต้าส้อตวงรัตน์ 110 ปีจากต้นตำรับขนมเต้าส้อของนายเชียวสูย ลิ่มสกุล ผู้อพยพมาจากเมืองจีนสู่เมืองตะกั่วป่า ปัจจุบันนางตวงรัตน์ คชินทร์รัตน์ ผู้สืบทอดรุ่นหลานได้สืบทอดและพัฒนาขนมเต้าส้อให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักมีจำนวน 7 ชนิดประกอบด้วย

1.ขนมเต้าส้อไส้ผสมไข่เค็ม

2.ขนมเต้าส้อไส้เค็มไข่เค็ม

3.ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม

4.ขนมเต้าส้อไส้งาดำไข่เค็ม

5.ขนมเต้าส้อชาเขียวไข่เค็ม

6.ขนมเต้าส้อไส้สามรส

7.ขนมจีบไส้สังขยา

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ โดยแบ่งบรรจุ 2 ลูกต่อ 1 ซองเล็กขนาดรับประทาน รวมบรรจุ 3 ลูกเล็ก 6 ลูก ต่อ 1 กล่อง ราคาขายกล่องละ 45 บาท และตรวจหาคุณค่าทางโภชนาการ (GDA) ทุกผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบตราสินค้าให้น่าสนใจและง่ายต่อการนำไปรับประทาน ขนมเต้าส้อตวงรัตน์ จังหวัดพังงา ได้ส่งผลิตภัณฑ์เต้าส้อ จำนวน 3 รายการ คือ ขนมเต้าส้อไส้งาดำไข่เค็ม ขนมเต้าส้อไส้สามรส และขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม เพื่อขอรับรองมาตรฐาน OTOP ประจำปี 2562 ซึ่งทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการคัดสรรได้ระดับ 4 ดาว เมื่อได้พัฒนาสินค้าทำให้ยอดขายจากการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับยอดขายเดิมในปี 2561

No items found.