ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากข้าวไร่ดอกข่า

แปรรูปข้าวไร่ดอกข่าให้เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทอง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวไร่ดอกข่า บ้านแร่
089-228-9007

แปรรูปข้าวไร่ดอกข่าให้เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

     ผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวไร่ดอกข่า บ้านแร่ เริ่มต้นจากการจำหน่ายข้าวไร่ดอกข่าซึ่งเป็นพันธุ์พืชเมือง ต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ขนมชมดาว น้ำข้าวกล้องงอก และเครื่องดื่มจากข้าวไร่ดอกข่าแบบผงชงดื่ม แต่สมาชิกกลุ่มต้องการเพิ่มความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไร่ดอกข่าเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เนื่องจากเล็งเห็นว่าข้าวไร่ดอกข่ามีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณหลายชนิด จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการออกแบบฉลากและตราสินค้า เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ โลชั่นทาผิว เซรั่ม สบู่เหลว และสคลับผิว ซึ่งมีการส่งเสริม การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : ข้าวไร่ดอกข่า 50, Shopee : ข้าวไร่ดอกข่า 50

No items found.