เมี่ยงคำกรอบ

พัฒนาสูตรและรสชาติเมี่ยงคำกรอบให้หลากหลาย เช่น รสน้ำผึ้ง รสหม่าล่า รสลาบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่าย
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
กลุ่มอาชีพบ้านพอแดง (เมี่ยงคำกรอบป้ากุ่ย)
084-851-3503

พัฒนาสูตรและรสชาติเมี่ยงคำกรอบให้หลากหลาย เช่น รสน้ำผึ้ง รสหม่าล่า รสลาบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่าย

     เมี่ยงคำกรอบเป็นอาหารที่มีการดัดแปลงเมี่ยงคำธรรมดาให้สามารถรับประทานได้ง่าย

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เมี่ยงคำกรอบ โดยพัฒนาสูตรและรสชาติให้คงที่ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ คือ มะพร้าวในตำบลท้ายเหมือง ที่มีความหอมมันอันเป็นเอกลักษณ์ และมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย สามารถรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคตจะมีการพัฒนาเมี่ยงคำกรอบในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มรสชาติมากขึ้น เช่น รสน้ำผึ้ง รสหม่าล่า รสลาบ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดจําหน่ายสินค้าและเพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แล้ว มีการส่งเสริมการจำหน่ายโดยเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ Facebook : เมี่ยงคำกรอบป้ากุ่ย

No items found.