กิจกรรมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ “ออกปากซอแรงสามัคคี” เครือข่ายมัดย้อมสีธรรมชาติ

อบรมทักษะการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ โดยคิดค้นสีสันใหม่ ๆ จากใบมังเคร (โคลงเคลง) ซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นมากในสวนยางพารา มาสกัดสีใช้ในการมัดย้อม
นางโอมาร์ อรอุมา พลอินทร์

อบรมทักษะการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ โดยคิดค้นสีสันใหม่ ๆ จากใบมังเคร (โคลงเคลง) ซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นมากในสวนยางพารา มาสกัดสีใช้ในการมัดย้อม

     เครือข่ายมัดย้อมสีธรรมชาติ ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่าย 8 ครัวเรือน คือ

หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 5 ครัวเรือน

ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน 1 ครัวเรือน

ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ครัวเรือน และ

ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ครัวเรือน

     โดยมีนางโอมาร์ อรอุมา พลอินทร์  (จังหวัดภูเก็ต) จิตอาสาภาคประชาชนเป็นผู้นำกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้การฝึกอบรมทักษะการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ โดยคิดค้นสีสันใหม่ ๆ จากใบมังเคร (โคลงเคลง) ซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นมากในสวนยางพารา สกัดสีใช้ในการมัดย้อม ทำให้ได้สีเทาควันบุหรี่กับสีโอวัลตินซึ่งเป็นที่นิยมของตลาด และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมจัดหาตลาดให้สมาชิกเครือข่าย ในเดือนมิถุนายน 2562 และเริ่มจำหน่ายผ่านทางตลาดนัดธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ผลลัพธ์

มีรายได้ในเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 13,500 บาท (รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 1,350 บาทต่อเดือน)

No items found.