กิจกรรมซอแรง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติร่วมกับพื้นท่ีของชาวกสิกรรมธรรมชาติอันดามัน "ซอแรงพื้นที่สวนบ้านโบราณ ตำบลป่าคลอก"

สอนปลูกแฝกพื้นที่บ้านสวนโบราณ
สวนบ้านโบราณ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สอนปลูกแฝกพื้นที่บ้านสวนโบราณ

     วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ให้เกียรติมาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องกสิกรรมธรรมชาติทั้งวัน เตรียมงานและวันซอแรงจริง และครูกสิกรรมธรรมชาติ ด.ต.นิรันดร์ พิมล พบปะลูกศิษย์กสิกรรมธรรมชาติ และสอนการปลูกแฝก ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซอแรงมากกว่า 70 คน

No items found.