ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากส้มควาย

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มควายเป็นชาสมุนไพร เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและเป็นของฝากประจำถิ่น
ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา
นางลัดดา คาวิจิตร
093-576-6401

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มควายเป็นชาสมุนไพร เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและเป็นของฝากประจำถิ่น

     จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกส้มควาย โดยเฉพาะในตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรบางหวานพัฒนาขึ้น เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มควายให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ส้มควายแห้งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งด้านอาหาร ด้านยาสมุนไพร ในหมู่บ้านมีต้นส้มควายหลายต้น จึงเป็นแหล่งผลิตที่ดี มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากส้มควาย เช่น ส้มควายแห้ง ส้มควายแช่อิ่ม ส้มควายเชื่อม น้ำส้มควาย เป็นต้น

     กลุ่มแม่บ้านเกษตรบางหวานพัฒนามีผลิตภัณฑ์ประเภทชาเก็บรักษาได้นาน จึงต้องการพัฒนาชาส้มควายให้เก็บได้นานขึ้น เพื่อเป็นของฝากประจำถิ่น และต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตช่วยเหลือในเรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อขอ อย.

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงพื้นที่สำรวจศักยภาพและความต้องการของท้องถิ่นและได้พัฒนาชาสมุนไพร 2 สูตร คือ ชาส้มควายธรรมชาติและชาส้มควายอัญชัน ซึ่งเมื่อได้สูตรที่ผู้ประกอบการต้องการแล้ว ได้นำสูตรไปวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการของชา

No items found.