ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี จากเตยปาหนัน

พัฒนาผลิตภัณฑ์เตยปาหนันเป็นกระเป๋าสตรีขนาดต่างๆ ที่มีความทันสมัย
เลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนัน บ้านวังหิน
นางสงวน ขนานใต้
085-782-6574

พัฒนาผลิตภัณฑ์เตยปาหนันเป็นกระเป๋าสตรีขนาดต่างๆ ที่มีความทันสมัย

     กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหิน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ผลิตภัณฑ์ มีความเป็นเอกลักษณ์/จุดเด่น เน้นงานฝีมือหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีความงามและมีศิลปะที่เกิดจากการผสมกลมกลืนของรูปทรง โครงสร้าง และลวดลายเป็นอย่างดีมีความละเอียดและประณีต ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ทั้งด้านรูปแบบ สีสัน ลวดลาย ในการจักสานผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ใช้วัสดุในท้องถิ่นในการจักสาน สะท้อนให้เห็นคตินิยมของท้องถิ่นลักษณะวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มมีความต้องการกระเป๋าสตรี ที่มีความทันสมัย มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระเป๋าสตรี ขนาด 40 x 30 x 10 ซม. แนวคิดการออกแบบ ด้วยการผสมผสานทุนทางวัฒนธรรม โดยนำเส้นตอกจากเตยปาหนัน จักสานเป็นผืน ผสมกับผ้าทอทุ่งทะเล และหนัง วัสดุประกอบด้วย หนังแท้ ผ้าแคนวาส กระดุม (อุปกรณ์เย็บกระเป๋า)

2. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระเป๋าสตรี ขนาด  32 x 24 x 14 ซม. แนวคิดการออกแบบ ด้วยการผสมผสานวัสดุ โดยนำเส้นตอกจากเตยปาหนัน จักสานเป็นผืน ผสมกับหนัง และผ้าแคนวาส อุปกรณ์เย็บกระเป๋า ให้มีความทันสมัย

3. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระเป๋าสตรี ขนาด 40 x 30 x 10 ซม. แนวคิดการออกแบบ ด้วยการผสมผสานทุนทางวัฒนธรรม โดยนำเส้นตอกจากเตยปาหนัน จักสานเป็นผืนและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ตกแต่งลวดลายรูปสัตว์โบราณ สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ วัสดุประกอบด้วย หนังแท้ ผ้าแคนวาส กระดุม (อุปกรณ์เย็บกระเป๋า) พัฒนากระเป๋าสตรี ให้มีความทันสมัย

No items found.