ขนมทองพับ

พัฒนาสูตรขนมทองพับให้หลากหลาย และบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาความกรอบและยืดอายุการเก็บรักษา
171/2 หมู่ทที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มขนมทองพับป้าแสง
นางสมแสง หนูน้อย
‭095-035-8357‬

พัฒนาสูตรขนมทองพับให้หลากหลาย และบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาความกรอบและยืดอายุการเก็บรักษา

     กลุ่มขนมทองพับป้าแสง เป็นกลุ่มขนมทองพับที่เป็นสูตรดั้งเดิม ซึ่งขนมสูตรดั้งเดิมมีรสชาติ หวาน มัน กรอบ ได้มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ จนขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP ของตำบลศรีสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เข้าไปพัฒนาด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ใช้อุปกรณ์ ชั่ง ตวง วัด เพื่อบันทึกสูตร มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 3 สูตร คือ รสดั้งเดิม รสเค็ม และรสทุเรียน พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยเพื่อรักษาความกรอบและยืดอายุการเก็บรักษา ทั้งสิ้น 3 แบบ คือ ซองใสปิดผนึกด้วยความร้อน กล่องพลาสติก และกล่องสแตนเลส มีการออกแบบตราสินค้าและฉลากคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงการส่งเสริมการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : ขนมทองพับสูตรดั้งเดิมภูเก็ต by ป้าแสง

No items found.