เกลือเคยภูเก็จ

พัฒนาเกลือเคยให้ได้มาตรฐาน และมีคุณค่าทางโภชนาการ
ร้านเกลือเคยภูเก็จ 12/2 หมู่ท่ี 3 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
คณุขนิษฐา ชาญกล และ คณุยงยทุธ ชาญกล
‭076-321-510 / 083-632-1887‬‬

พัฒนาเกลือเคยให้ได้มาตรฐาน และมีคุณค่าทางโภชนาการ

     ร้านเกลือเคยภูเก็จ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 15 ปี “เกลือเคยภูเก็จ” เป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ได้รับอิทธิพลมาจากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ที่นั่นจะเรียกว่า “โรจั๊ก (Rojak)” รสชาติและหน้าตาคล้าย “น้ำปลาหวาน” นิยมใช้รับประทานกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวต่าง ๆ ถ้าในท้องถิ่นภูเก็ต นอกจากจะรับประทานคู่กับผลไม้จะมีเลือดหมูด้วยหรือเรียกว่า “เกลือเคยเลือดหมู” เป็นอาหารว่างที่นิยมรับประทานของคนภูเก็ตเชื้อสายมลายู - จีน และคนภูเก็ตท้องถิ่น

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน GMP ใช้อุปกรณ์ ชั่ง ตวง วัด เพื่อบันทึกสูตร มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน และยืดอายุการเก็บรักษาออกแบบตราสินค้าและฉลากคุณค่าทางโภชนาการ และสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ Facebook และ Shopee : เกลือเคยภูเก็จ

No items found.