ผลิตภัณฑ์เจลมาส์กหน้าก่อนนอน (Sleeping mark) จากเมือกกระเจี๊ยบเขียว

แปรรูปกระเจี๋ยบเขียวเป็นเจลมาส์กหน้าก่อนนอน
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก
นายสุภโรจน์ ทรงยศ
081-978-1598

แปรรูปกระเจี๋ยบเขียวเป็นเจลมาส์กหน้าก่อนนอน

     ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก เป็นกลุ่มที่ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียวเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ จากการที่ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยมประกอบกับผู้บริโภคมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบเขียวจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรสบู่เหลวผสมกระเจี๊ยบเขียว และในปี พ.ศ. 2563 ทางศูนย์ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผิวหน้าเนื่องจากสมาชิกในศูนย์ได้นำเมือกกระเจี๊ยบเขียวมาทาหน้าแล้วรู้สึกผิวหน้ามีความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นจากคุณสมบัติด้านความชุ่มชื้นของเมือกกระเจี๊ยบเขียวจึงได้นำมาต่อยอดครีมบำรุงผิวหน้าจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์” โดยนำเมือกกระเจี๊ยบมาผสมและปรับปรุงสูตรที่ได้จากงานวิจัย ได้เป็นผลิตภัณฑ์ “เจลมาส์กหน้าก่อนนอน” จากเมือกกระเจี๊ยบเขียว เนื้อครีมเจลผสมกระเจี๊ยบเขียว มีผลดำเนินการ ดังนี้

1. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์เจลมาส์กหน้าก่อนนอน จากเมือกกระเจี๊ยบเขียวที่มีคุณสมบัติบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ในขณะนอนหลับ ช่วยให้ผิวกระชับ ผิวพรรณแลดูอ่อนวัยเป็นธรรมชาติ

2. ได้ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม จัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และส่งมอบยังผู้ประกอบการ

No items found.