ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ

อบรมทักษะการตัดเย็บเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอทุ่งทะเล
หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
กลุ่มร่วมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล
นางจรรยา ขนานใต้ และนางกัลยา ทำสวน
096-359-6711, 087-277-2260

อบรมทักษะการตัดเย็บเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอทุ่งทะเล

     กลุ่มร่วมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเลตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ ได้ต่อยอดจากโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเล ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทางกลุ่มได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ทำผ้าทอจำหน่ายในชุมชน ในจังหวัด และผู้ที่มาเยี่ยมชมโครงการการทอผ้าเริ่มต้นจากการทอเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ ปัจจุบันนอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญ คือสมาชิกทุกคนได้ทำในสิ่งที่รัก ด้วยความตั้งใจ พัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปัจจุบันแม้ว่าสมาชิกทุกคนจะมีทักษะด้านการทอผ้าด้วยกี่ แต่สมาชิกยังขาดความรู้ขาดทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมาชิกในกลุ่มมีความต้องการที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กระเป๋าสะพาย และต้องการเพิ่มทักษะการตัดเย็บการสร้างรูปแบบกระเป๋าให้ทางกลุ่ม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้มีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. ได้รูปแบบการตัดเย็บกระเป๋า จำนวน 3 รูปแบบ

2. สมาชิกกลุ่มสามารถตัดเย็บกระเป๋า การสร้างรูปแบบการออกแบบมากขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต์ต่อยอด เพิ่มมูลค่าไปสู่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไปได้ในอนาคต

No items found.