ผลิตภัณฑ์ผงชงสมุนไพรพร้อมดื่มสำเร็จรูปส้มควาย

แปรรูปส้มควายเป็นผงชงสมุนไพรพร้อมดื่มสำเร็จรูปส้มควาย และออกแบบบรรจุภัณฑ์
บ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา
นางลัดดา คาวิจิตร
093-576-6401

แปรรูปส้มควายเป็นผงชงสมุนไพรพร้อมดื่มสำเร็จรูปส้มควาย และออกแบบบรรจุภัณฑ์

     ส้มควาย เป็นผลไม้รสเปรี้ยว ตระกูลเดียวกับ “ส้มแขก” นิยมใช้เป็นพืชอาหาร และพืชสมุนไพร ส้มควาย พบได้แพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บ้านหัวควน ตำบลกมลาเนื่องจากชาวบ้านนิยมปลูกส้มควายเป็นไม้ผลประจำบ้าน ต้นส้มควายภูเก็ต มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือขนาดผลใหญ่ เนื้อมาก ชาวบ้านนิยมนำส้มควายมาปรุงอาหารสารพัดเมนู ทั้งแกงส้ม แกงเลียง ต้มเนื้อ ต้มปลาภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยโบราณ นิยมนำส้มควายมาตากแห้งและบดเป็นผงก่อนนำมาผสมกับน้ำร้อนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา มีโรงเรือนการแปรรูปอาหารที่ได้มาตรฐาน มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิส้มควายแห้ง ส้มควายแช่อิ่ม ส้มควายเชื่อม น้ำส้มควาย ส้มควายสามรส เป็นต้นปีงบประมาณ 2563 ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชงสมุนไพรพร้อมดื่มสำเร็จรูปส้มควาย มีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. ได้ผลิตภัณฑ์ผงชงสมุนไพรพร้อมดื่มสำเร็จรูปส้มควาย จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์

2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ส่งมอบยังผู้ประกอบการ และสามารถนำไปจัดจำหน่าย เพื่อทดสอบตลาดโดยประสานงานกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

No items found.