โรตีกรอบ

พัฒนาต่อยอดจากโรตีธรรมดาให้เป็นโรตีกรอบหลากหลายรสชาติ เพื่อการเก็บรักษาได้นาน
104 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
กลุ่มสตรีพัฒนานิคม
คุณจินตนา สุพรรณพงศ์
080-910-2902

พัฒนาต่อยอดจากโรตีธรรมดาให้เป็นโรตีกรอบหลากหลายรสชาติ เพื่อการเก็บรักษาได้นาน

     กลุ่มสตรีพัฒนานิคม มีองค์ความรู้ในการผลิตโรตีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในภาคใต้ เป็นโรตีธรรมดาที่มักรับประทานในตอนเช้าไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อ ยอดผลิตภัณฑ์จากโรตีธรรมดาให้เป็นโรตีกรอบและมีหลากหลายรสชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาสูตรจนได้สูตรที่รสชาติคงที่ ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีกระบวนการผลิตที่ได้ปริมาณเท่ากันสม่ำเสมอ สะอาด ได้มาตรฐาน พัฒนารสชาติให้มีความหลากหลายตามความนิยมของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มวัย เช่น ผู้บริโภควัยเด็กจะมีรสชาติปาปริกา คาราเมล ผู้บริโภคผู้ใหญ่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นรสชาติดั้งเดิมหวานน้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากและตราสินค้า ที่แสดงถึงส่วนประกอบ วันผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจน โดยใช้กระปุกพลาสติกทรงกระบอกเป็นบรรจุภัณฑ์ มีการส่งเสริมการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : ผลิตภัณฑ์ - กลุ่มสตรีพัฒนานิคม

No items found.