ผ้ามัดย้อม กลุ่มลันตาบาติก

พัฒนาผ้าบาติกโดยใช้เอกลักษณ์ชุมชน ออกแบบลวดลายให้มีความทันสมัย
138/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
กลุ่มลันตาบาติก
092-982-9704

พัฒนาผ้าบาติกโดยใช้เอกลักษณ์ชุมชน ออกแบบลวดลายให้มีความทันสมัย

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ร่ว. กับกลุ่มลันตาบาติกในการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก โดยใช้ลายที่เป็นเอกลักษณ์จากการวิเคราะห์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นสู่การออกแบบลวดลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมที่ได้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นประเภท Beach waer ใน Collection “Beachholic” ซึ่งได้นำไปจำหน่ายในท้องตลาด มีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมถึงฉลากและตราสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพื่อขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายมากขึ้น การสร้างผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบจากการอ้างอิงตามกระแสนิยมในปัจจุบัน ลวดลายและคู่สีจากธรรมชาติที่ได้แรงบันดาลใจจากหินผา ภายใต้ชื่อ ลันตาบาติก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง จดจำง่าย สร้างความตราตรึงให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงได้มีการส่งเสริมการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : ลันตาผ้าบาติก

No items found.