ผงและซอสหมักเนื้อจากสับปะรด

แปรรูปสับปะรดเป็นผงหมักเนื้อ และซอสหมักเนื้อรสบาร์บีคิว
99/1 หมู่ท่ี 4 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มวิสาหากิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต
นายณวิชัย แซ่ตัน
081-271-4598‬

แปรรูปสับปะรดเป็นผงหมักเนื้อ และซอสหมักเนื้อรสบาร์บีคิว

     สับปะรดภูเก็ตหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “ยานัด” เป็นผลไม้ประจำจังหวัด ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต โดยประชาชนหันมาสนใจปลูกและสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน ซึ่งนอกจากขายผลสดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้นำมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงหมักเนื้อและซอสหมักเนื้อจากสับปะรดภูเก็ต เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริโภค คือ ทำให้เนื้อนุ่มขึ้น เพิ่มปริมาณใยอาหาร วิตามิน และมีแร่ธาตุสูง ซึ่งการแปรรูปสับปะรดจะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้และขยายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดภูเก็ต 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผงหมักเนื้อ และซอสหมักเนื้อรสบาร์บีคิว โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปจากผลสับปะรดเป็นผงและซอส มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อรักษาคุณค่าและยืดอายุการเก็บรักษา มีการออกแบบตราสินค้าและฉลากคุณค่าทางโภชนาการ และสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook : สับปะรดภูเก็ต

No items found.